Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Kindermes.nl

1. Definitie en toepasselijkheid

Kindermes.nl is een affiliate website en biedt informatie over producten en diensten aangeboden door derden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie en diensten die via Kindermes.nl worden verstrekt.

2. Gebruik van de website

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Kindermes.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren.

3. Aansprakelijkheid

Kindermes.nl is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, actualiteit of integriteit van de informatie op deze website. Kindermes.nl biedt geen garanties voor de producten en diensten op deze website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, actualiteit, integriteit of beschikbaarheid van de informatie op deze website.

4. Intellectueel eigendom

Alle informatie en materiaal op Kindermes.nl is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze informatie en materialen zonder toestemming te gebruiken.

5. Beƫindiging

Kindermes.nl behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze website op elk moment te beƫindigen.

6. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.